Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största internationella flygplats, belägen i Sigtuna kommun men det är på god väg att bli något mycket mer. Att förvandla Arlanda till en stad är inget litet projekt, men det stora intresset hos allmänhet, företag och finansiärer har förflyttat målet till inom räckhåll.

Flygplatsstaden Arlanda

Arlanda sigtunaÅr 2013 presenterades en stadsbyggnadsstrategi för Arlanda, eller för projektnamnet Airport City Stockholm. I visionen finns bilder på människor i en stadsmiljö: butiker, restauranger, caféer och med ett näringsliv som andas internationellt. Det ska kännas att man befinner sig i en stad som också är en port ut i vida världen, en flygplatsstad. Service och utbud ska samtidigt kunna locka besökare att stanna kvar. Arlanda har hittills till största del varit något man bara passerar på resan, och det är just detta som är på väg att förändras.

Trots att projektet redan smygstartade år 2008 så kommer det dröja ytterligare ca 15 år innan man på allvar kan finna en ny tätort som vuxit fram i och kring Arlanda. Staden ska växa upp under prägling av ledorden: hållbar, kommersiell, nära, urban och ekologisk.

Med 50 000 arbetstillfällen

Det är inte ofta man pratar om de stora kostnader som projektet innebär, utan snarare om den investering som resultatet ger. Man talar om att Arlanda Airport City kan komma att rymma 50000 arbetstillfällen, att jämföra med de 16000 som fanns för något år sedan.

Det attraktiva kommunikationsläget med flyg, tåg, buss, motorväg och Stockholms närhet ger en lysande marknad för starka företagsetableringar. Med de många nya arbetsplatserna så räknar man med att hela regionens ekonomi på sikt kommer att stärkas.

Bakom projektet står starka namn

Projektet kring flygplatsstaden Arlanda drivs gemensamt mellan Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding och är alltså ett sammarbetsprojekt mellan både stat, kommun och det privata.

  • Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar ett flertal flygplatser i hela Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder.
  • Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och inrymmer inte bara centralorten Märsta och tätorten Sigtuna, utan också den stora flygplatsen Arlanda med dess omgivning.
  • Arlandastad Holding är ett fastighetsutvecklingsbolag som kontrollerar 237 hektar mark i Airport City Stockholm.

Av projektets alla delägare kan nämnas bland annat Björn Ulvaeus, som är en av flera intresserade finansiärer. Ulvaeus säger själv att det är självklart att en stad som Stockholm ska ha en flygplatsstad.